Περιήγηση: Τζωρτζίνα

Επικαιρότητα
Απολογήθηκε στην ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου — Απεστάλη στον εισαγγελέα η δικογραφία για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Τη δίκη της εκδο­χή για την κατη­γο­ρία της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας έδω­σε η Ρούλα…

Ατέχνως
Θάνατος Τζωρτζίνας: Πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο διέταξε η ανακρίτρια για τις ζωγραφιές του παιδιού

Όσα εκφρά­ζο­νται από τις ζωγρα­φιές της Τζωρ­τζί­νας, για την δολο­φο­νία της οποί­ας κατη­γο­ρεί­ται η προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη μητέ­ρα της, επι­χει­ρεί να…

Κοινωνία
Θάνατος Τζωρτζίνας: Ορίστηκε ειδικός ιατροδικαστής να συνδράμει την ανακρίτρια στην διερεύνηση της υπόθεσης

Επι­στή­μο­νας με εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώ­σεις θα συν­δρά­μει στο έργο της κύριας ανά­κρι­σης που διε­νερ­γεί η ανα­κρί­τρια Χρι­στί­να Σαλά­πα για τη δολοφονία…

Επικαιρότητα
Εντολή για άνοιγμα του τάφου της Τζωρτζίνας για να ανασυρθεί το τάμπλετ της 9χρονης

“Τα επό­με­να σημα­ντι­κά στοι­χεία στην υπό­θε­ση της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου ανα­μέ­νο­νται από την εξέ­τα­ση των ψηφια­κών μέσων της. Οι ανα­ζη­τή­σεις της…

Επικαιρότητα
Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα κατά την απολογία της η μητέρα της 9χρονης Τζωρτζίνας

Ενώ­πιον του Εισαγ­γε­λέα Προ­φυ­λα­κί­σε­ων βρί­σκε­ται η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, κατη­γο­ρού­με­νη για τη δολο­φο­νία της 9χρονης Τζωρ­τζί­νας, η οποία ολο­κλή­ρω­σε την απολογία…

Ατέχνως
Ρούλα Πισπιρίγκου: Με αρνητική θέση έναντι της κατηγορίας ότι δολοφόνησε την Τζωρτζίνα σήμερα στην ανακρίτρια

Αντι­μέ­τω­πη με ένα κατη­γο­ρη­τή­ριο που της προ­σά­πτει ότι δολο­φό­νη­σε την πρω­τό­το­κη κόρη της ενώ η 9χρονη Τζωρ­τζί­να νοση­λευό­ταν, η 33χρονη…