Περιήγηση: Τζόκερ 29/12/2019

Επικαιρότητα
Κλήρωση Τζόκερ Κυριακής 29/12/2019: Ενατο συνεχόμενο τζακ ποτ — Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 29/12/2019:  Ένα­το συνε­χό­με­νο τζακ ποτ στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (KYΡΙΑΚΗΣ 29/12/2019) του Τζό­κερ και ποσό €7.042.000 του­λά­χι­στον μετα­φέ­ρε­ται για την επό­με­νη κλήρωση…