Περιήγηση: Τζόρτζια Μελόνι

Διεθνή
Ιταλία: Νεοναζί που είχε φωτογραφηθεί με σβάστικα διορίστηκε υφυπουργός στην κυβέρνηση Μελόνι

Το 2005 είχε φωτο­γρα­φη­θεί με ναζι­στι­κό περι­βρα­χιό­νιο. Ποτέ δεν έκρυ­ψε τις ακρο­δε­ξιές του ιδέ­ες. Χθες, διο­ρί­στη­κε υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών στην κυβέρνηση…

Διεθνή
Ιταλία: Ορκίστηκε η κυβέρνηση της ακροδεξιάς Μελόνι υπό τις ευλογίες της ΕΕ

Ορκί­σθη­κε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ακρο­δε­ξιάς Τζόρ­τζια Μελό­νι στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο της Κυρι­νά­λιο της Ιτα­λί­ας. Η κυβερ­νη­τι­κή ομά­δα απαρ­τί­ζε­ται από…

Διεθνή
Εκλογές στην Ιταλία: ο «κεντροδεξιός» συνασπισμός υπό την Meloni έτοιμος να διαπραγματευτεί «πιο σκληρά» τη θέση των ιταλικών μονοπωλίων στην ΕΕ και στον κόσμο

Ο «κεντρο­δε­ξιός» συνα­σπι­σμός, υπό την ηγε­σία της ακρο­δε­ξιάς, παίρ­νει τη σκυ­τά­λη για την παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής Πρώ­τη δύναμη…