Περιήγηση: Τηλεκατάρτιση

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ο κυβερνητικός εμπαιγμός προς τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες δεν έχει τελειωμό

«Ο κυβερ­νη­τι­κός εμπαιγ­μός προς τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επι­στή­μο­νες δεν έχει τελειω­μό. Όχι μόνο τους εξαί­ρε­σε κι από αυτό ακό­μη το πενιχρό…