Περιήγηση: Τηλεργασία

Επικαιρότητα
Αττική και Κρήτη: Τι θα ισχύσει 27 και 28 Γενάρη για σχολεία, τηλεργασία, καταστήματα και εμβολιασμούς

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Γιάν­νη Οικο­νό­μου για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής και την Κρή­τη ισχύ­ουν τα ακό­λου­θα: 1. Αύριο…

Επικαιρότητα
Παιδί θετικό; Ψαλίδι στον μισθό…: Τιμωρούν με περικοπή μισθού 50% τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν!

«Τιμω­ρούν με περι­κο­πή μισθού 50% τους εργα­ζό­με­νους γονείς παι­διών που νοσούν! Να μην περά­σει η αθλιό­τη­τα! Δεν θυσιά­ζου­με την υγεία…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Κατάπτυστη η τροπολογία που προβλέπει τηλεργασία για τους νοσούντες και μείωση μισθού για άδεια ειδικού σκοπού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει την κατά­πτυ­στη κυβερ­νη­τι­κή τρο­πο­λο­γία που προ­βλέ­πει τηλερ­γα­σία για τους νοσού­ντες από κορονοϊό…

Επικαιρότητα
Τηλεργασία: στα χέρια του κεφαλαίου μετατρέπεται σε όπλο για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων

Τηλερ­γα­σία «Για το καλό όλων µας;» Ποιος επω­φε­λεί­ται από την καθιέ­ρω­ση της τηλερ­γα­σί­ας; ΣΥΡΙΖΑ: Από το «θα λογα­ρια­στού­µε µετά»…