Περιήγηση: Τιμή βενζίνης

Επικαιρότητα
Μαζέψτε τον! Αδ. Γεωργιάδης: «Αν αφαιρέσουμε τους φόρους έχουμε από τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη»!!!

Σε άλλο ένα κρε­σέ­ντο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και κυβερ­νη­τι­κής αλα­ζο­νεί­ας, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ισχυ­ρί­στη­κε ότι… αν αφαι­ρέ­σου­με τους…