Περιήγηση: Τιμολόγια ρεύματος

Κοινωνία
Κ. Σκρέκας: Σβήστε τις ενεργοβόρες συσκευές 6 μ.μ. — 9 μ.μ. — Οι επιδοτήσεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Αυτο­πε­ριο­ρι­σμό της κατα­νά­λω­σης ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος για τρεις ώρες το από­γευ­μα ζητά από τα νοι­κο­κυ­ριά η κυβέρ­νη­ση αντί να λάβει ουσιαστικά…