Περιήγηση: ΤΙΤΑΝ

Επικαιρότητα
Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών: Αρνήθηκαν να καταδικάσουν την καύση απορριμμάτων από το «ΤΙΤΑΝ»!

Στη χθε­σι­νή (15/4/20) συνε­δρί­α­ση – με τηλε­διά­σκε­ψη – του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» ζήτη­σε να κατα­δι­κα­στεί η προ­ω­θού­με­νη καύση…