Περιήγηση: Τι σημαίνει η φράση

Τι Σημαίνει Η Φράση
Τους μαυρίσανε — Έφαγε μαύρο — Τι σημαίνει η φράση που χρησιμοποιούμε για την εκλογική καταψήφιση

Τους μαυ­ρί­σα­νε — Έφα­γε μαύ­ρο: Φρά­ση από την επο­χή που η ψηφο­φο­ρία γινό­ταν με σφαι­ρί­δια. Η καθιέ­ρω­ση των σφαι­ρι­δί­ων οφείλεται…