Περιήγηση: Τμήμα Ιστορίας ΚΕ ΚΚΕ

Ιστορία
Featured Video Play Icon
Νέα έκδοση του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ: 1922. Ιμπεριαλιστική Εκστρατεία και Μικρασιατική Καταστροφή

Κυκλο­φό­ρη­σε πριν από μερι­κές μέρες και το Σάβ­βα­το 7 Μάη έγι­νε η βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση στο βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» σαν τμήμα…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση ΚΚΕ για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: αναγκαία η κατάκτηση της διαλεκτικής — υλιστικής αντίληψης

Τμή­μα ιστο­ρί­ας της ΚΕ — Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ ✔️  Με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον η εκδή­λω­ση για τα 200 χρόνια…