Περιήγηση: Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Ανακοινώσεις
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ: Το νομοσχέδιο «αναιρεί στην ουσία το συνταγματικό δικαίωμα του “συνέρχεσθαι”»

«Το νομο­σχέ­διο που κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή και που έρχε­ται για ψήφι­ση αύριο αναι­ρεί στην ουσία το συνταγ­μα­τι­κό δικαί­ω­μα του “συνέρ­χε­σθαι”»,…