Περιήγηση: Τοξικομανής

Ατέχνως
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου μετά τον θάνατο του τοξικομανή που προσπάθησε να το ληστέψει

Συνε­λή­φθη ο ιδιο­κτή­της κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου, στην οδό Γλάδ­στω­νος, στο κέντρο της Αθή­νας, μετά το λιν­τσά­ρι­σμα και θάνα­το του τοξι­κο­μα­νή ο οποί­ος προσπάθησε…

Κοινωνία
Ο εκφασισμός της κοινωνίας οδηγεί και στο λιντσάρισμα τοξικομανούς — Ντροπή και αποτροπιασμός (Σκληρό Βίντεο)

Ομά­δα ανθρω­ποει­δών λίν­τσα­ρε χτες τοξι­κο­μα­νή που προ­σπά­θη­σε να ληστέ­ψει κοσμη­μα­το­πω­λείο στην Αθή­να, στην οδό Γλάδ­στω­νος. Οι εικό­νες που κατέ­γρα­ψε ερα­σι­τε­χνι­κό δεί­χνει τα…