Περιήγηση: Τορις

Διεθνή
Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Βρετανίας: «Εγκληματική» η στάση της κυβέρνησης Τζόνσον απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού

Για «εγκλη­μα­τι­κή απο­τυ­χία» της συντη­ρη­τι­κής κυβέρ­νη­σης Τζόν­σον να προ­στα­τεύ­σει τους βρε­τα­νούς εργα­ζό­με­νους από την έξαρ­ση του κορο­νοϊ­ού (Covid-19) κάνει λόγο…

Ιστορία
Μάργκαρετ Θάτσερ: Ορκισμένη εχθρός της εργατικής τάξης, σύμβολο καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Στις 8 Απρί­λη συμπλη­ρώ­θη­καν 5 χρό­νια από το θάνα­το της «Σιδη­ράς Κυρί­ας» της βρε­τα­νι­κής πολι­τι­κής, της Μάργκαρετ…