Περιήγηση: Τουρκία Εκλογές

Διεθνή
Τουρκία Εκλογές: Ο Ερντογάν πανηγυρίζει, η αντιπολίτευση επιμένει ότι οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει

Την στιγ­μή που πολ­λά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ισχυ­ρί­ζο­νται ότι ο Ερντο­γάν κέρ­δι­σε τις εκλο­γές με άνε­τη δια­φο­ρά και υπο­στη­ρι­κτές του AKP…