Περιήγηση: Τουρκικές Εκλογές

Διεθνή
Επιτυχία του ΚΚ Τουρκίας στις εκλογές: Εκλέχθηκε ο πρώτος κομμουνιστής δήμαρχος στην πόλη Ντερσίμ!

Μια ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων νίκη πέτυ­χε στις χθε­σι­νές τοπι­κές εκλο­γές το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας (TKP) καθώς στην πόλη Ντερ­σίμ εκλέ­χθη­κε ο…

Διεθνή
Τουρκία: Μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «δεν είμα­στε όλοι στην ίδια βάρ­κα», χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών, παρα­κο­λού­θη­σαν χθες, 10 Μάρ­τη, τη…

Διεθνή
Τρεις κομμουνίστριες στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τις τοπικές εκλογές στην Τουρκία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ζεχρά, Φατμά, Σενέμ. Τρεις γυναί­κες, κομ­μου­νί­στριες, αγω­νί­στριες στη ζωή και τον πολι­τι­κό στί­βο, είναι οι υπο­ψη­φιό­τη­τες του…