Περιήγηση: Τουρκική προκλητικότητα

Διεθνή
Επιστολή Τουρκίας στον ΟΗΕ για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών

Κλι­μα­κώ­νε­ται διαρ­κώς η τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα και η προ­σπά­θεια δια­στρέ­βλω­σης της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας με «αιχ­μή» τις απαι­τή­σεις για απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των νησιών, με φόντο …

Πολιτική
ΗΠΑ: Ρίχνουν «νερό στο μύλο» των τουρκικών προκλήσεων, «σπρώχνοντας» σε επικίνδυνες διευθετήσεις

Στη λογι­κή «βρεί­τε τα» για χάρη της «ΝΑΤΟι­κής συνο­χής», που απο­θρα­σύ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας, κινή­θη­κε για ακό­μη μια φορά…

Διεθνή
Τουρκία: Θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της απέναντι στην Ελλάδα

Συνε­χί­ζε­ται η προ­κλη­τι­κό­τη­τα από την Αγκυ­ρα καθώς οι αιτιά­σεις περί στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των νησιών του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο της…

Προτεινόμενο
Συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Έσπειρε εφησυχασμό για την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας 

Κλί­μα εφη­συ­χα­σμού για την κλι­μα­κού­με­νη επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας καλ­λιέρ­γη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνέ­ντευ­ξη τύπου στη ΔΕΘ, ενώ δεν…

Προτεινόμενο
Ερντογάν: Νέες απειλές και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά — Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Ελλά­δα ότι “κατέ­χει” νησιά του Αιγαί­ου που έχουν καθε­στώς απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης και…