Περιήγηση: Τούνελ

Διεθνή
Τούνελ στον βυθό της Μεσογείου θα ενώσει Ευρώπη με Αφρική (ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ)

Ζωντα­νό παρα­μέ­νει το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο της οδι­κής και σιδη­ρο­δρο­μι­κής σύν­δε­σης Ευρώ­πης – Αφρι­κής, με 42 χιλιό­με­τρα οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύου…