Περιήγηση: Τούρκοι αξιωματικοί

Επικαιρότητα
Αγνοούνται δύο από τους οκτώ τούρκους αξιωματικούς αναφέρει δημοσίευμα των βρετανικών «Times»

Πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί δημο­σί­ευ­μα της βρε­τα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «The Times» στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται ότι αγνο­εί­ται η τύχη δύο από τους οκτώ Τούρκους…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Άσυλο Τούρκου Αξιωματικού: Με την …επιστράτευση (ακόμη μία φορά) του δημόσιου συμφέροντος!!!

Σχο­λιά­ζει  ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Δεκτή έκα­νε το Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο την αίτη­ση του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και ανέ­στει­λε προ­σω­ρι­νά την από­φα­ση για την…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης ασύλου είναι προκλητική και απολύτως καταδικαστέα

«Λίγες μέρες μόνο μετά την επί­σκε­ψη Ερντο­γάν στην Ελλά­δα, η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να προ­χω­ρή­σει σε αίτη­ση ακύ­ρω­σης κατά του…