Περιήγηση: Το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι

Λογοτεχνία
Μ. Συντυχάκης; «Το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι», διδάσκει και διαπαιδαγωγεί, χωρίς να χάνει τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα

Αγα­πη­τή Βαγ­γε­λί­τσα, θέλω να με συγ­χω­ρέ­σεις που απου­σιά­ζω από μια τόσο σημα­ντι­κή — για σένα και την «ΥΠΕΡΒΑΣΗ», εκδήλωση -…

Εκδηλώσεις
Το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι της Β. Καρακατσάνη — Παρουσίαση στο Ηράκλειο

Το άτα­κτο αστε­ρά­κι με το κόκ­κι­νο σκου­φά­κι της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη Εικο­νο­γρά­φη­ση: Σταύ­ρος Π. & Άννα Β., μέλη της Ομά­δας Ζωγρα­φι­κής της Κλινικής…