Περιήγηση: Το βιβλίο των γονιών

Βιβλίο
Εκδήλωση για τον Μακάρενκο 🚩 «Το βιβλίο των γονιών» 🚩

Το Σάβ­βα­το 13 Απρί­λη, στις 6 μμ. στο κτί­ριο των Παι­δα­γω­γι­κών Τμη­μά­των Αθή­νας (Μικρό Αμφι­θέ­α­τρο Νέου Χημεί­ου, Ναυα­ρί­νου 13α) το περιο­δι­κό «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» παρουσιάζει…