Περιήγηση: Το βλέμμα του Οδυσσέα (1995)

Κινηματογράφος
Θόδωρος Αγγελόπουλος: Οι τρεις ταινίες-αριστουργήματα που πρέπει οπωσδήποτε να δεις

Στις 24 Γενά­ρη 2012, έφυ­γε ανα­πά­ντε­χα και αδό­κη­τα από τη ζωή ο σπου­δαί­ος έλλη­νας σκη­νο­θέ­της Θόδω­ρος Αγγε­λό­που­λος. Ποι­η­τής της κινη­μα­το­γρα­φι­κής γλώσσας…