Περιήγηση: ΤΟ Δήμου Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η δημοτική αρχή αρνείται να υλοποιήσει την απόφαση να τιμηθεί ο Μήτσος Σαχίνης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ καλεί τη διοί­κη­ση του δήμου να στα­μα­τή­σει τη διαρ­κή παρελ­κυ­στι­κή τακτι­κή της και…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-Θεσσαλονίκη: Καταγγέλλει τη θρασύδειλη επίθεση φασιστών στα γραφεία της Άνω Τούμπας

Τη θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση των φασι­στών της Χρυ­σής Αυγής στα γρα­φεία του Κόμ­μα­τος στην Άνω Τού­μπα, καταγ­γέλ­λει η Τομε­α­κή Oργά­νω­ση Δήμου…