Περιήγηση: ΤΟ Δυτικής Θεσσαλονίκης ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Δήμος Δέλτα: Παραχώρησε αίθουσα για εκδήλωση στο φασιστικό μόρφωμα του Κασιδιάρη!

Ως πρό­κλη­ση στις δημο­κρα­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες και παρα­δό­σεις του λαού της Χαλά­στρας χαρα­κτη­ρί­ζει την προ­α­ναγ­γελ­θεί­σα εκδή­λω­ση του μορ­φώ­μα­τος Κασι­διά­ρη στην περιοχή,…