Περιήγηση: Το κόκκινο αερόστατο

Κοινωνία
ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ: Παιδικό αντιπολεμικό φεστιβάλ στις 15 Ιούλη στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Το «Κόκ­κι­νο αερό­στα­το» διορ­γα­νώ­νει παι­δι­κό αντι­πο­λε­μι­κό φεστι­βάλ την Παρα­σκευή 15 Ιου­λί­ου στα Λιπά­σμα­τα Δρα­πε­τσώ­νας (Κρά­κα­ρη). Στο πλαί­σιο του πλού­σιου προγράμματος…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Μια μεγάλη αντιπολεμική γιορτή το Φεστιβάλ του Κόκκινου Αερόστατου

Εκα­το­ντά­δες παι­διά γέμι­σαν από νωρίς το χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου Και­σα­ρια­νής, όπου πραγ­μα­το­ποιεί­ται το μεγά­λο Αντι­πο­λε­μι­κό Παι­δι­κό Φεστι­βάλ του Κόκ­κι­νου Αερόστατου.…

Κοινωνία
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ”: Επανακυκλοφορεί το έκτακτο 16σέλιδο τεύχος με αφορμή τον πόλεμο

Λόγω μεγά­λης ζήτη­σης  εκτυ­πώ­νε­ται  και δια­νέ­με­ται ξανά Έντο­νο ενδια­φέ­ρον προ­σέλ­κυ­σε το έκτα­κτο 16σέλιδο τεύ­χος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» που κυκλο­φό­ρη­σε στις αρχές του Μάρτη,…

Επικαιρότητα
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του «κόκκινου Αερόστατου»

Μόλις κυκλο­φό­ρη­σε το νέο τεύ­χος του περιο­δι­κού «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το… γεμά­το ιστο­ρί­ες που δεν περι­μέ­νε­τε», που επι­με­λεί­ται η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για…