Περιήγηση: Το κόκκινο αερόστατο

Επικαιρότητα
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ” _Λε-λε-λε-υ-τεριά λευτεριά στην Παλαιστίνη» _ΦΩΤΟ

«Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη», λέει το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το», και μέσα από κεί­με­να και φωτο­γρα­φί­ες, χάρ­τες και γρα­φή­μα­τα, ποι­ή­μα­τα, μαρ­τυ­ρί­ες, με τρόπο…

Κοινωνία
ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ: Παιδικό αντιπολεμικό φεστιβάλ στις 15 Ιούλη στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Το «Κόκ­κι­νο αερό­στα­το» διορ­γα­νώ­νει παι­δι­κό αντι­πο­λε­μι­κό φεστι­βάλ την Παρα­σκευή 15 Ιου­λί­ου στα Λιπά­σμα­τα Δρα­πε­τσώ­νας (Κρά­κα­ρη). Στο πλαί­σιο του πλού­σιου προγράμματος…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Μια μεγάλη αντιπολεμική γιορτή το Φεστιβάλ του Κόκκινου Αερόστατου

Εκα­το­ντά­δες παι­διά γέμι­σαν από νωρίς το χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου Και­σα­ρια­νής, όπου πραγ­μα­το­ποιεί­ται το μεγά­λο Αντι­πο­λε­μι­κό Παι­δι­κό Φεστι­βάλ του Κόκ­κι­νου Αερόστατου.…

Κοινωνία
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ”: Επανακυκλοφορεί το έκτακτο 16σέλιδο τεύχος με αφορμή τον πόλεμο

Λόγω μεγά­λης ζήτη­σης  εκτυ­πώ­νε­ται  και δια­νέ­με­ται ξανά Έντο­νο ενδια­φέ­ρον προ­σέλ­κυ­σε το έκτα­κτο 16σέλιδο τεύ­χος του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» που κυκλο­φό­ρη­σε στις αρχές του Μάρτη,…