Περιήγηση: Το οδοιπορικό ενός κωμωδού - 50 χρόνια στο σανίδι