Περιήγηση: Το οδοιπορικό ενός κωμωδού – 50 χρόνια στο σανίδι