Περιήγηση: Το Σύρμα

Κινηματογράφος
Με επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Το Σύρμα» στον κινηματογράφο «STUDIO new star art cinema»

Επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα και παρου­σί­α­ση της ται­νί­ας «Το Σύρ­μα», του Λεω­νί­δα Παπα­δό­που­λου, από το ομώ­νυ­μο θεα­τρι­κό έργο του Αντώ­νη Κατσά (που…