Περιήγηση: Το τραμ με το όνομα Πόθος

Εκδηλώσεις
«Το τραμ με το όνομα “Πόθος”» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Το τραμ με το όνο­μα “Πόθος”» (γνω­στό ως «Λεω­φο­ρεί­ον ο Πόθος») του Τενε­σί Ουί­λιαμς παρου­σιά­ζε­ται στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά, σε σκη­νο­θε­σία Μιχα­ήλ Μαρ­μα­ρι­νού. Το έργο…