Περιήγηση: Τρένα

Επικαιρότητα
Απεργία 2 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με στά­σεις εργα­σί­ας και απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, συμ­με­τέ­χουν οι εργα­ζό­με­νοι στα μέσα μετα­φο­ράς στην 24ωρη απερ­γία αντι­δρώ­ντας στο ανα­πτυ­ξια­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο της…