Περιήγηση: Τρένα

Κοινωνία
Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Δευτέρα 1 Μαΐου

Μαζι­κές οι απερ­γί­ες και οι δια­δη­λώ­σεις και τη φετι­νή Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, καθώς εκα­το­ντά­δες συν­δι­κά­τα συμ­με­τέ­χουν στον εορ­τα­σμό της. Δεμέ­να θα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κουτσούμπας για τα τρένα: Δεν θα μας σώσει μία καλύτερη ιδιωτικοποίηση, ένας δήθεν πιο αυστηρός δημόσιος έλεγχος, ούτε μία “επανακρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση”

«Από το βήμα της σημε­ρι­νής ημε­ρί­δας, θέλου­με να χαι­ρε­τί­σου­με τους χιλιά­δες νέους και νέες τους εργα­ζό­με­νους που, με τις μεγάλες,…

Κοινωνία
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με 24ωρη απεργία απαντούν οι εργαζόμενοι στην ποινικοποίηση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων

Με 24ωρη απερ­γία απα­ντούν οι εργα­ζό­με­νοι των αστι­κών συγκοι­νω­νιών της Αθή­νας στην κατά­πτυ­στη προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να ποι­νι­κο­ποι­ή­σει το απεργιακό…