Περιήγηση: Τρίκαλα

Κοινωνία
Φανερωμένη Φαρκαδώνας Τρικάλων: Θερμή υποδοχή των πληγέντων στην αποστολή παράδοσης ειδών ανάγκης από σωματεία και φορείς (ΦΩΤΟ)

Θερ­μή υπο­δο­χή επι­φύ­λα­ξαν οι κάτοι­κοι της Φανε­ρω­μέ­νης στην απο­στο­λή των σωμα­τεί­ων και των μαζι­κών φορέ­ων τα οποία παρέ­δω­σαν είδη πρώτης…

Επικαιρότητα
«Καταπληκτική ποιότητα ζωής…»: 70χρονος εργαζόμενος (!) σκοτώθηκε πέφτοντας από σκαλωσιά

Ακό­μη ένας εργα­ζό­με­νος προ­στέ­θη­κε στη λίστα των νεκρών της εργα­τι­κής τάξης από εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα». Μάλι­στα, πρό­κει­ται για 70χρονο εργά­τη που…

Επικαιρότητα
Τρίκαλα: Να μείνει στη θέση του το άγαλμα του Στρατηγού Στέφανου Σαράφη

Επι­χει­ρώ­ντας την υπο­τί­μη­ση της ιστο­ρι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας και της τερά­στιας προ­σφο­ράς του Στρα­τη­γού Στέ­φα­νου Σαρά­φη η Δημο­τι­κή Αρχή του Δήμου Τρικάλων,…

Επικαιρότητα
Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυμα:…