Περιήγηση: Τρίκερι και Ικαριά

Ιστορία
Τόποι ιεροί

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Μακρό­νη­σος και Γυά­ρος, Αϊ Στρά­της, Τρί­κε­ρι και Ικα­ριά, Ανά­φη, Φολέ­γαν­δρος, Ακρο­ναυ­πλιά, Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δά­ρι. Τόποι ξεροί,…