Περιήγηση: Τρίπολη

Επικαιρότητα
Τρίπολη: Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα

Η εξό­διος ακο­λου­θία του υπο­σμη­να­γού Μάριου-Μιχα­ήλ Του­ρού­τσι­κα τελέ­στη­κε σήμε­ρα, Πέμ­πτη 2 Φεβρουα­ρί­ου, στις 10:30, στην Τρί­πο­λη, παρου­σία της Προ­έ­δρου της…