Περιήγηση: Τρίτο Ουκρανικό Μέτωπο

Ιστορία
13 Απρίλη 1945: Ο Κόκκινος Στρατός απελευθερώνει τη Βιέννη από τα νύχια του χιτλερικού φασισμού

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Νιώ­σα­με έκπλη­ξη όταν, περ­πα­τώ­ντας πριν από χρό­νια στην πανέ­μορ­φη Βιέν­νη, αντι­κρί­σα­με από μακριά τον σοβιε­τι­κό στρα­τιώ­τη με…