Περιήγηση: Τραβιάτα

Εκδηλώσεις
Εθνική Λυρική Σκηνή: 1.500 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι «Τραβιάτα»

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή θα δια­θέ­σει 1.500 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι «Τρα­βιά­τα»…