Περιήγηση: Τραγουδιστές

Πολιτισμός
Ψήφισμα ΠΜΣ «Πολιτισμός ή Βαρβαρότητα;»: Σχεδόν 1.000 καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στον πόλεμο

Αγγί­ζουν τους 1.000 οι καλ­λι­τέ­χνες που συμπα­ρα­τάσ­σο­νται με το ψήφι­σμα του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και ορθώ­νουν τις φωνές τους ενά­ντια στον…

Εκδηλώσεις
Διαδικτυακή συναυλία της ΚΝΕ στις 17 Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο: «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…»

Στη δια­δι­κτυα­κή συναυ­λία της ΚΝΕ για τα 47 χρό­νια από την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, με τίτλο: «Ο δρό­μος έχει τη δική του ιστορία…»,…