Περιήγηση: Τραγούδι

Μουσική
Τζουζέπε Βέρντι

Στις 10 Οκτω­βρί­ου 1813 γεν­νιέ­ται ο Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι. Ιτα­λός συν­θέ­της όπε­ρας, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους του 19ου αιώ­να. Σε πολύ μικρή…

Μουσική
Δούκισσα

Σε ηλι­κία 69 ετών., στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2010 έφυ­γε από τη ζωή η λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια Δού­κισ­σα. Γεν­νη­μέ­νη (8/2/1941) στο Πασαλιμάνι,…