Περιήγηση: Τραγωδία στο Μάτι

Επικαιρότητα
Τις επόμενες ημέρες θα κριθεί αν θα γίνει κακουργηματική δίωξη για την τραγωδία στο Μάτι — Δεύτερο αίτημα του ανακριτή

Τις επό­με­νες ημέ­ρες θα κρί­νει η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών αν τελι­κά θα απο­δο­θούν κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού κατη­γο­ρί­ες για την τρα­γω­δία στο Μάτι…