Περιήγηση: Τραμπ

Διεθνή
Επίσκεψη Τραμπ στην Ινδία: Σε κινητοποιήσεις καλούν τα Κομμουνιστικά Κόμματα και προοδευτικές δυνάμεις

Στην Ινδία βρί­σκε­ται από σήμε­ρα ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ με σκο­πό την προ­ώ­θη­ση των μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ. Στο…

Διεθνή
Κομμουνιστικά Κόμματα των ΗΠΑ και του Καναδά καταδικάζουν την πολιτική Τραμπ κατά του Ιράν

Την αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση στη Βαγδά­τη και την όξυν­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στο Ιράν εκφρά­ζουν σε ανα­κοι­νώ­σεις τους Κομμουνιστικά…

Διεθνή
Κυρώσεις κατά της Τουρκίας ανακοίνωσε ο Τραμπ — Περιπλέκεται το κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην Συρία

Περι­πλέ­κε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το κου­βά­ρι των σφο­δρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στο ζήτη­μα της τουρ­κι­κής στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής στην Τουρ­κία. Το από­γευ­μα της…