Περιήγηση: Τραμ

Κοινωνία
Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια

Αλλα­γές θα υπάρ­ξουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς της Αθή­νας, όπως κάθε χρό­νο, τις μέρες των Χρι­στου­γέν­νων, Πρω­το­χρο­νιάς και…

Επικαιρότητα
24ωρη απεργία αύριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-Χειρόφρενο σε λεωφορεία τρόλεϊ, τραμ και μετρό

Στην αυρια­νή 24ωρη απερ­γία που προ­κή­ρυ­ξε το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, ενό­ψει της…

Επικαιρότητα
Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα

Με ειδι­κό πρό­γραμ­μα, αραιά δρο­μο­λό­για, θα λει­τουρ­γή­σουν από σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή έως και τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής…

Επικαιρότητα
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα μαζικής Μεταφοράς

Προ­σαρ­μο­γές υπάρ­χουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς, σήμε­ρα Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς. Έως τις 23:00 θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί όλα τα δρο­μο­λό­για των…