Περιήγηση: Τραπέζωμα

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ικαρία: Προκλητικό τραπέζωμα του πρωθυπουργού — Επίδειξη καταστρατήγησης των περιοριστικών μέτρων (ΒΙΝΤΕΟ)

Την ώρα που τη ζωή των πολι­τών απει­λεί­ται από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, την που καλού­νται να τηρή­σουν τα μέτρα…