Περιήγηση: τραυματισμός παιδιού

Κοινωνία
Τραυματισμός παιδιού στη Θεσσαλονίκη: Απόδοση ευθυνών και τις αυστηρότερες των κυρώσεων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός ενός παι­διού στη παι­δι­κή χαρά της Νέας Παρα­λί­ας δεν προ­σφέ­ρε­ται για “επι­φα­νεια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση”. Επι­βάλ­λει όμως την εξαντλητική…