Περιήγηση: Τριαντάφυλλος Μπαλωμένος

Επικαιρότητα
Αν υπήρχε θεός…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος  Μπα­λω­μέ­νος || Σε κάθε κατα­κλυ­σμιαία δυστυ­χία  κάθε λαού, “…του Θεού είναι η τιμω­ρία…” ψελ­λί­ζει  η θνή­σκου­σα φωνή…

Στήλη Αναγνωστών
Ο κομμουνιστής

Στα ανθρω­πό­μορ­φα σκο­τά­δια, πυγο­λα­μπί­δες σκέ­ψεις, χαρα­μά­δες φωτει­νές, ανοί­γει στο­ές, τις ξεπορ­τί­ζει στο ήλιο, ν ανθή­σουν οι ζωές… βάζει φωτιά στα…

Στήλη Αναγνωστών
Ιστορική μούμια Τούτα ‑γ- Χαμών ανθρώπινων, η εκμετάλλευση

            Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Τρια­ντά­φυλ­λος Μπα­λω­μέ­νος //  … απ τα χάρ­τι­να πτώ­μα­τα…                                            Χαι­ρε­τί­σμα­τα σε ένα, «υιο­θε­τη­μέ­νο»  …