Περιήγηση: Τριών Ιεραρχών

Ματιές στην Επικαιρότητα
Καταργεί από σχολική αργία την εορτή των Τριών Ιεραρχών η Κεραμέως ή προωθεί το πατρίς, θρησκεία…;

«Η Κερα­μέ­ως καταρ­γεί από σχο­λι­κή αργία την εορ­τή των Τριών Ιεραρ­χών» δια­βά­ζου­με σε τίτλο δημο­σί­ευ­σης η οποία συνε­χί­ζει «Τέλος στη…