Περιήγηση: τρολ της ΝΔ

Επικαιρότητα
Μήνυση από τη δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ σε χρήστη του Twitter για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα του thepressproject.gr, η δικη­γό­ρος Γιάν­να Κούρ­το­βικ, υπέ­βα­λε μήνυ­ση στη Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος ενα­ντί­ον του προ­σώ­που που κρύβεται…