Περιήγηση: Τροπολογία

Επικαιρότητα
Βουλή: Με τις ψήφους των 157 βουλευτών της ΝΔ ψηφίστηκε η κατάπτυστη τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ

Με τις ψήφους των 157 βου­λευ­τών της ΝΔ υπερ­ψη­φί­στη­κε η τρο­πο­λο­γία σε νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που περιεί­χε το κατάπτυστο…

Επικαιρότητα
Τροπολογία: Μερική στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες

Φραγ­μό στη συμ­με­το­χή κατα­δι­κα­σθέ­ντων για κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις σε επι­τε­λι­κές θέσεις κομ­μα­τι­κών σχη­μα­τι­σμών, καθώς και στο δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν, βάζει τροπολογία…

Επικαιρότητα
Υπερψηφίστηκε η τροπολογία του ΚΚΕ για τους απλήρωτους εργαζόμενους — Καταψήφισαν τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής

Υπερ­ψη­φί­στη­κε η τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ για τους απλή­ρω­τους εργα­ζό­με­νους που ως προς το πρώ­το σκέ­λος της ανα­φέ­ρει ότι «θεω­ρεί­ται μονο­με­ρής βλα­πτι­κή μετα­βο­λή των…