Περιήγηση: Τσέρνομπιλ

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Μάχες στο Τσέρνομπιλ — Σταθμοί του μετρό στο Κίεβο θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια

Ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα από την πλευ­ρά της Λευ­κο­ρω­σί­ας εισήλ­θαν σήμε­ρα σε μια περιο­χή κοντά στο πρώ­ην πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο του Τσέρ­νο­μπιλ, έγινε…

Διεθνή
Τσέρνομπιλ: Πλησιάζει επικίνδυνα τον κατεστραμένο πυρηνικό σταθμό η τεράστια φωτιά (ΒΙΝΤΕΟ)

​Η τερά­στια δασι­κή πυρ­κα­γιά στην Ουκρα­νία, που μαί­νε­ται για περισ­σό­τε­ρο από μία εβδο­μά­δα, βρί­σκε­ται πλέ­ον μόλις ένα χιλιό­με­τρο από τον…

Ιστορία
11 Μαρτίου 2011: Σεισμός 9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία και θανατηφόρο τσουνάμι

Σει­σμός 9 Ρίχτερ χτυ­πά­ει την Ιαπω­νία. Ακο­λου­θεί μεγά­λο τσου­νά­μι (σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ύψους 20 μέτρων) κατα­στρέ­φο­ντας κατοι­κη­μέ­νες ζώνες σε βάθος ακό­μη και 20…