Περιήγηση: Τσέτνικ

Διεθνή
Σερβία: Απειλές για τη ζωή του από φασίστες δέχεται ο γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας

Τις θρα­σύ­δει­λες απει­λές φασι­στοει­δών καταγ­γέλ­λει με ανάρ­τη­ση της στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η Ένω­ση Νέων Κομ­μου­νι­στών Γιου­γκο­σλα­βί­ας (SKOJ). Πιο συγκεκριμένα,…