Περιήγηση: Τσαουσέσκου

Πρόσωπα
«Θέλουμε να πεθάνουμε μαζί, δε ζητάμε χάρη»: 30 χρόνια από την εκτέλεση του Νικολάε και της Έλενας Τσαουσέσκου

Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την εκτέ­λε­ση-δολο­φο­νία του Νικο­λάε και της Έλε­νας Τσα­ου­σέ­σκου. Ήταν 25 Δεκέμ­βρη 1989 όταν έπει­τα από…

Απόψεις
Ο αντικομμουνιστικός οχετός του Δ. Δανίκα ξεχείλισε — Μια οφειλόμενη απάντηση

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκρη­κτι­κό το μείγ­μα φανα­τι­κού αντι­κομ­μου­νι­σμού και ημι­μά­θειας, οδη­γεί με μαθη­μα­τι­κό τρό­πο σε παρα­λη­ρή­μα­τα. Όπως αυτό στο οποίο…