Περιήγηση: Τσεχία

Διεθνή
Η «Ιερά Εξέταση» επιστρέφει στην Ευρώπη με τη μορφή του αντικομμουνισμού: Η δίωξη του ιστορικού Γ. Σκάλα στην Τσεχία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Θυμά­στε την λεγό­με­νη «Βελού­δι­νη Επα­νά­στα­ση» το 1989 στην Τσε­χο­σλο­βα­κία; Εκεί­νη που ανέ­τρε­ψε τον σοσια­λι­σμό και που –…

Επικαιρότητα
Ευρωκοινοβούλιο — ΚΚΕ: Ερώτηση για την πολιτική δίωξη σε βάρος του στελέχους του ΚΚ Βοημίας Μοραβίας, Γιόζεφ Σκάλα

Το απα­ρά­δε­κτο κυνή­γι μαγισ­σών και την προ­κλη­τι­κή δίω­ξη της δια­φο­ρε­τι­κής γνώ­μης, που εκτυ­λίσ­σο­νται στη Τσε­χία, καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Διεθνή
Τσεχία: Μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στην Πράγα εναντίον της φτώχειας και των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν χθες Σάβ­βα­το στην πλα­τεία Βέν­τσε­σλας της Πρά­γας συμ­με­τέ­χο­ντας σε δια­δή­λω­ση υπό το γενι­κό σύν­θη­μα “Η Δημο­κρα­τία της…

Επικαιρότητα
Πράγα: Μαζική διαδήλωση υπέρ της ειρήνης κατά της εμπλοκής στον πόλεμο της Ουκρανίας

Πρό­κει­ται για την πολ­λο­στή μεγά­λη δια­δή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νε­ται τους τελευ­ταί­ους δύο μήνες στην Πρά­γα κατά της εμπλο­κής της Τσε­χι­κής Δημοκρατίας…

Διεθνή
Τσεχία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του κυβερνητικού συνασπισμού στην Πράγα

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν το Σάβ­βα­το στην Πρά­γα κατά της κυβέρ­νη­σης της Τσε­χί­ας, καλώ­ντας τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό να λάβει μέτρα…