Περιήγηση: Τσε Γκεβάρα πρεσβευτής της Επανάστασης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Με μεγάλη επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Με μεγά­λη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Παρα­σκευή 30 Σεπτέμ­βρη στη Βέροια, από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «Ηλιο­τρό­πιο», η παρουσίαση…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης» την Παρασκευή 30/9

Οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα : «ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ…

Βιβλίο
«Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης»: Επαφή με ξένους εκδοτικούς οίκους σε διεθνή έκθεση βιβλίου στην Ιταλία

Στη Μπο­λό­νια της Ιτα­λί­ας ταξί­δε­ψε το βιβλίο «Τσε Γκε­βά­ρα, Πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» του Νίκου Μότ­τα, από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως», με…

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Επιτυχής η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Με επι­τυ­χία έγι­νε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στην Θεσ­σα­λο­νί­κη η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» που υπογράφει…

Εκδηλώσεις
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης» στην Θεσσαλονίκη

Την Πέμ­πτη 9 Σεπτεμ­βρί­ου στις 7.30 μ.μ, στο Cafe Θεα/τρο του Βασι­λι­κού Θεά­τρου (Λεω­φό­ρος 30ης Οκτω­βρί­ου 2, Λευ­κός Πύρ­γος), θα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση: Στις 9 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Την Πέμ­πτη 9 Σεπτεμ­βρί­ου στις 7.30 μ.μ, στο Cafe Θεα/τρο του Βασι­λι­κού Θεά­τρου (Λεω­φό­ρος 30ης Οκτω­βρί­ου 2, Λευ­κός Πύρ­γος), θα…