Περιήγηση: Τσε Γκεβάρα

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης» την Παρασκευή 30/9

Οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα : «ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 63 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης: Ο Τσε και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Κούβα

Γιορ­τά­ζο­ντας τα 63 χρό­νια της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, οι εκδό­σεις Διε­θνές Βήμα σας προ­σκα­λούν σε συζή­τη­ση με θέμα «Η συμ­βο­λή του…

Εκδηλώσεις
«54 ΧΡΟΝΙΑ από τη δολοφονία του ΤΣΕ»: Εκδήλωση τιμής και μνήμης

8|10|2021 Διορ­γά­νω­ση NEW STAR Υπό την αιγί­δα: 🇨🇺  πρε­σβεία της Κού­βας Συν­διορ­γά­νω­ση Ελλη­νο­κου­βα­νι­κό­ςΣύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης ΕΕΔΔΑ   (Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημοκρατικής…